Роз'яснення впровадження нормативно-правових актів

Щодо визначення «Зберігача» інвентаризаційних справ

Відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24 травня 2001 року № 127 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2018 року № 186), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 р. за № 1442/32894 ( далі – Інструкція), зберігач – це юридична особа публічного права, яка здійснює зберігання інвентаризаційної справи за місцем розташування об’єкта нерухомого майна. Зберігач не проводить роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

Згідно з положеннями частини другої статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Крім того, відповідно до статті 26 Закону виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання, зокрема, прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Враховуючи викладене та для недопущення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, забезпечення прозорості взаємовідносин між суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, Мінрегіоном листом від 20.02.2019 № 7/9.3.1/2870-19 запропоновано обласним та Київській міській радам у найкоротший термін:

— визначити необхідну кількість зберігачів інвентаризаційних справ за територіальним принципом (в залежності від кількості об’єднаних територіальних громад) в області;

— створити та/або визначити юридичні особи публічного права, які будуть виконувати функції зберігача для декількох об’єднаних територіальних громад (у разі необхідності), у складі яких мають працювати один або більше відповідальних виконавців, які пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;

— забезпечити виконання функцій зберігача відповідно до вимог Інструкції.

З метою інформування суб’єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, про місця розташування зберігачів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України запросило обласні та Київську міську ради надіслати наступну інформацію: перелік зберігачів, місця їх розташування та перелік об’єднаних територіальних громад, які вони обслуговують.

Щодо виготовлення матеріалів технічної інвентаризації до визначення та оприлюднення інформації про «Зберігачів»

В регіонах де Зберігач ще не створений  технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна проводиться відповідно до Інструкції.

При цьому суб’єкти господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію в даному регіоні  перед проведенням технічної інвентаризації не надсилають запит відповідно до пункту 28 розділу І Інструкції, а сформовані матеріали технічної інвентаризації нікому не передаються, а зберігаються у суб’єкта господарювання який провів технічну інвентаризацію.

В технічному паспорті в графі інвентаризаційний номер проставляється літери — б/н. Дана відмітка що свідчить про відсутність Зберігача в даному регіоні не може слугувати підставою для відмови в прийнятті технічних паспортів державними органами, установами та іншими підприємствами і організаціями.

Щодо можливості виконання комунальними підприємствами функцій «Зберігачів»

Суб’єкти господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію, у тому числі комунальні підприємства, зберігають інвентаризаційні справи створені до 15.01.2019 року. При цьому такі суб’єкти господарювання можуть бути Зберігачами при умові що вони не проводять роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

Щодо отримання матеріалів попередньої технічної інвентаризації

Доцільність отримання копій матеріалів попередньої технічної інвентаризації від Зберігача визначається суб’єктом господарювання.

При цьому надання матеріалів технічної інвентаризації, за результатами її проведення, до Зберігача є обов’язковим.

Щодо порядку передачі інвентаризаційних справ «Зберігачам»

Інструкцією наразі не передбачено передачі «Зберігачам» інвентаризаційних справ на об’єкти нерухомого майна сформованих до 15.01.2019 року. Питання щодо передачі Зберігачу інвентаризаційних справ сформованих до 15.01.2019 року вирішуються засновниками суб’єктів господарювання та Зберігача.

Щодо присвоєння номера  інвентаризаційній  справі «Зберігачем»

Порядок зберігання інвентаризаційних справ, присвоєння номерів інвентаризаційним справам, порядок оплати та формування вартості послуг буде врегульовано окремим нормативно-правовим актом.

До прийняття відповідного акту вирішення зазначених питань регулюється «Зберігачем», виходячи з наступного:

— інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об’єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається у зберігача;

— інвентаризаційна справа на об’єкт нерухомого майна має свій інвентаризаційний номер, який надає зберігач. Цей номер не є номером технічного паспорту складеного на об’єкт нерухомості.

— строк надання копій матеріалів попередньої технічної інвентаризації не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання запиту, при цьому інвентаризаційний номер справи проставляється на копіях матеріалів попередньої технічної інвентаризації;

— у випадку надання зберігачу первинних матеріалів технічної інвентаризації – строк надання інвентаризаційного номеру не перевищує однієї доби з дня отримання матеріалів;

— зберігачем не набуваються контролюючі повноваження до інших суб’єктів господарювання;

— зважаючи на фактичну монополію на зберігання інвентаризаційних справ та отримання матеріалів технічної інвентаризації:

  • зберігач не може відмовити в прийнятті матеріалів технічної інвентаризації на зберігання та в наданні інвентаризаційного номеру;
  • ціни на послуги зберігача встановлюється на підставі калькуляції, затвердженої керівником суб’єкта господарювання, з урахуванням вимог Збірника норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003р. №198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 р. за № 188/8787.

 

Щодо внесення змін до інвентаризаційних справ «Зберігачем»

Виправлення в інвентаризаційних справах можуть бути виконані «Зберігачем» за наявності матеріалів технічної інвентаризації та/або у разі технічних помилок за зверненням суб’єкта господарювання.

Щодо визначення поняття об’єкта незавершеного будівництва

Відповідно статті 1 Закону України «Про Іпотеку» об’єкт незавершеного будівництва — об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства.

Щодо необхідності завіряти титульні аркуші технічних паспортів печаткою суб’єкта господарювання

Реквізити суб’єкта господарювання, зокрема найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, контактна інформація (телефон, e-mail) вказуються на титульній сторінці технічного паспорта.

Тому Інструкцією не передбачено обов’язкового проставляння печаток на технічних паспортах. Необхідність мати та використовувати печатки вирішується суб’єктом господарювання самостійно.

Щодо визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна

Визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна чинною редакцією Інструкції не передбачено

Щодо проведення камерального контролю суб’єктом господарювання

Контроль за якістю виконання робіт з технічної інвентаризації  об’єктів здійснюється контролером, призначеним керівником суб’єкта господарювання, який обов’язково пройшов професійну атестацію та отримав кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з технічної інвентаризації об’єктів  нерухомого майна.

Слід зауважити що роботи з технічної інвентаризації повністю або частково повинен здійснювати відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, з можливістю залучення до виконання інших співробітників суб’єкта господарювання (техніка, інженера та інших), фахівця, залученого на підставі цивільно-правового договору. У разі залучення до виконання роботи з технічної інвентаризації інших співробітників суб’єкта господарювання (які можуть не мати відповідного сертифіката) в матеріалах технічної інвентаризації та технічних паспортах вказуються ПІБ та підписи, осіб які фактично виконували роботи.

Допускається одноосібне виконання робіт відповідальним виконавцем окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, який пройшов професійну атестацію та отримав кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з технічної інвентаризації об’єктів  нерухомого майна суб’єкта господарювання або є фізичною особою – підприємцем.

Щодо складання інвентаризаційної справи

Відповідно до пункту 27 Розділу І Інструкції  Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об’єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається у зберігача за місцезнаходженням (адреса) такого об’єкта у паперовому вигляді.

Щодо виготовлення технічного паспорта  на окрему допоміжну (господарську) будівлю

Згідно з пунктом 25 Розділу І Інструкції дозволяється виготовлення технічного паспорта на допоміжну (господарську) будівлю, яка не належить до садибного, дачного та садового будинку, за формою, наведеною у додатку 15.

Щодо визначення об’єктів «самочинного» будівництва

Відповідно до пункту 3 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 294, основними завданнями Держархбудінспекції є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, зокрема здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Враховуюче викладене, Інструкцією не передбачено виявляти об’єкти «самочинного» будівництва.

Отже, суб’єкти господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, складають технічні паспорти за фактичним станом об’єкта нерухомості без позначок про «самочинне» будівництво.

Втім, суб’єктом господарювання може надаватися довідка, за запитом, щодо підстав змін технічних характеристик об’єкту нерухомого майна.

Як підраховувати площу балконів

Площу балконів, лоджій, терас та веранд підраховується відповідно до вимог Інструкції незалежно від року будівництва будинку.

Щодо строку актуальності даних технічного паспорту

Згідно Інструкції дані технічного паспорта на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, садовий (дачний) будинок та гараж (машино-місце) актуальні протягом року з дати проведення технічної інвентаризації, незалежно від дати їх виготовлення.

Який об’єм зазначається в технічних паспортах на квартиру

В технічному паспорті на квартиру(кімнату, жилий блок, секцію) у будинку квартирного типу (гуртожитку) зазначається корисний об’єм.

Щодо обчислення площі сходів

Площа приміщень усіх типів будівель, де розташовані сходи, обчислюється відповідно до пунктів 7 та 8 розділу VІ Інструкції.

При цьому площа приміщень багаторівневих квартир, у яких розташовані сходи, обчислюється відповідно  до пунктів 13 та 14 розділу VІ Інструкції.

Джерело.